Publicerad: 5. September 2023 Av: Redaktionen Comments: 0

Hälsorisker med radon

Långvarig exponering för förhöjda radonhalter utgör en allvarlig hälsorisk och kan öka risken för lungcancer. I Sverige är radon den…