Publicerad: 19. December 2022 Av: Redaktionen Comments: 0

I Sverige finns det olika belopp för fortkörningsböter, beroende på hur mycket man har överskridit hastighetsgränsen. Böterna är som följer:

  • Om man har överskridit hastighetsgränsen med högst 20 km/h, är böterna 1 000 kronor för att köra i tätort och 1 500 kronor för att köra på landsbygd eller motorväg.

  • Om man har överskridit hastighetsgränsen med 21-30 km/h, är böterna 1 500 kronor för att köra i tätort och 2 000 kronor för att köra på landsbygd eller motorväg.

  • Om man har överskridit hastighetsgränsen med 31-40 km/h, är böterna 2 000 kronor för att köra i tätort och 2 500 kronor för att köra på landsbygd eller motorväg.

  • Om man har överskridit hastighetsgränsen med över 40 km/h, kan man riskera att få sin bil beslagtagen och att få en böter på minst 5 000 kronor.

Observera att dessa belopp är riktlinjer och att det i vissa fall kan finnas skäl att ändra på böterna. Dessutom kan det finnas olika belopp för andra typer av fortkörningsbrott, såsom att köra för fort i en skolzon eller nära en hållplats.

Jag rekommenderar att du kontaktar din lokala polismyndighet eller en rättslig professionell för att få den mest aktuella och detaljerade informationen om fortkörningsböter i Sverige.